Articles

Jerzy Litniewski, Prof., Ph.D., D.Sc.

Jerzy Litniewski, Ph.D., D.Sc.

Associate Professor

mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
room: 511
ext. phone: 238

Dr hab. Jerzy Litniewski jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja fizyka medyczna. Od 1978 roku zatrudniony jest w Zakładzie Ultradźwięków, IPPT-PAN. Dr Litniewski od 1994 roku kieruje działalnością Pracowni Mikroskopii Akustycznej.

W latach 1987-1988 dr Litniewski pracował na Uniwersytecie Goethego we Frankfurtcie n/M, (grant Deutchefforschung Gemeinschaft) gdzie w Zakładzie Kinematyki Komórki zajmował się oddziaływaniem fali ultradźwiękowej emitowanej przez mikroskop akustyczny z ciałem komórki. Tematykę badań z Frankfurtu kontynuował po powrocie do Polski. W ramach Pracowni Mikroskopii Akustycznej dr Litniewski stworzył i ciągle rozbudowuje Laboratorium Mikroskopii Akustycznej, jedyną taką placówkę w Polsce.

Znaczących rezultatem współpracy z laboratorium w Niemczech było opracowanie sposobu wyznaczania prędkości i tłumienia fali w cytoplazmie komórki z jej mikroskopowego obrazu. Tematyka badawcza dr Litniewskiego obejmuje poza mikroskopią komórki również mikroskopię akustyczną tkanki miękkiej, kości i materiałów stałych, ultradźwiękową diagnostykę osteoporozy za pomocą fal rozproszonych i przechodzących, kodowanie sygnałów w ultradźwiękach medycznych, obrazowanie parametryczne oraz ultradźwiękowe obrazowanie medyczne w szczególności z zastosowaniem fal o wysokiej częstotliwości, którego celem jest wspomaganie diagnostyki chorób skóry i oka w tym chorób nowotworowych.

Wyniki badań dr Litniewski podał w ponad 70 publikacjach w tym w 10 czasopismach z listy filadelfijskiej, w 6 rozdziałach kolejnych tomów monografii Plenum Press: Acoustical Imaging oraz w monografii „Wykorzystanie fal ultradźwiękowych do oceny zmian struktury kości gąbczastej”

Dr Litniewski jestem twórcą szeregu prototypowych, ultradźwiękowych urządzeń pomiarowych i obrazujących w tym dwóch unikalnych mikroskopów akustycznych oraz systemu do obrazowania parametrycznego kości piętowej.

Od 1991 roku dr Litniewski nieprzerwanie kieruje projektami badawczymi własnymi Instytutu oraz projektami KBN i Ministerstwa Edukacji i Nauki (6 projektów) a także prowadzi badania jako główny wykonawca w 6 projektach krajowych i 3 projektach zagranicznych.

Pracownia Mikroskopii Akustycznej (Scanning Acoustic Microscopy Laboratory)

Publications:

 1. Litniewski J., Nowicki A., Klimonda Z., Lewandowski M., Sound Fields for Coded Excitations in Water and Tissue: Experimental Approach, Ultrasound in Biology and Medicine,Vol. 33, 4, pp. 601-607, 2007
 2. Litniewski J., Statistical Sensitivity of the Envelope of Pulse-Echo Signal Backscattered in Trabecular Bone: Simulation Study, International Congress on Acoustics, Madryt 2007, CD edition.
 3. Nowicki A., Klimonda Z., Lewandowski M., Litniewski J., Lewin P.A., Trots I., Direct and post-compressed sound fields for different coded excitations, Acoustical Imaging, vol.28., pp.399-407, 2007
 4. Litniewski Jerzy, Wykorzystanie fal ultradźwiękowych do oceny zmian struktury kości gąbczastej, monografia wydana w Prace IPPT, p.186, Warszawa 2006
 5. Nowicki A., Klimonda Z., Lewandowski M., Litniewski J., Lewin P., Trots I., Comparison of sound fields generated by different coded excitations; Experimental results, Ultrasonics, 44, pp.121-129, 2006
 6. Trots I., Nowicki A., Lewandowski M., Litniewski J., Secomski W., Golay complementary codes, double pulse repetition frequency transmission. Archives of Acoustics, vol. 31, no. 4, pp.35-40, 2006
 7. Pong M., Lewin P.A., Litniewski J., Nowicki A., Wrenn S., In vitro ultrasound-mediated leakage from phospholipid vesicles, Ultrasonics, 45, pp146-151, 2006
 8. Litniewski J., Nowicki A, Dynowski K., Secomski W., Assesment of a trabecular bone status with high and low frequency ultrasounds, Tissue remodeling, Abiomed, pp.173-188, 2005
 9. Litniewski J., Determination of the elasticity coefficient for a single trabecula of a cancellous bone: Scanning Acoustic Microscopy approach, Ultrasound in Medicine and Biology, 31, 10, pp. 1361-1366, 2005
 10. Litniewski J., Nowicki A., Klimonda Z., Lewandowski M., Trots I., Sound Fields for Coded Excitations in Water and Tissue, IEEE International Ultrasonics Symposium, Rotterdam, The Netherlands, 2005
 11. Litniewski J., Quantitative imaging of the trabecular bone and determination of elasticity coefficient for a single trabecula: Scanning Acoustic Microscopy approach, BMAT, Workshop on Biomaterials, ABIOMED, 2005
 12. Litniewski J., Nowicki A., Ultrasonic investigation of the trabecular bone – comparison with bone densitometry, Lecturer Notes 2, Proceedings of the Workshop on Ultrasound in Biomeasurements, Diagnostics and Therapy, (Eds, A.Nowicki and J.Litniewski), p.101-114, 2004
 13. Litniewski J., Nowicki A. Trots I., Zastosowanie ultradźwięków kodowanych do badania własności kości gąbczastej, Ultrasonografia, 18, pp.17-21, 2004
 14. Nowicki A, Litniewski J, Secomski W, Lewin P.A, Trots I, Ultrasonic examination of hard tissue using Golay complementary series excitation, Acoustical Imaging, vol 27, p. 619-626, 2004
 15. Litniewski J., Nowicki A., Secomski W., Lewin P.A., Trots I., Advantages of Probing the Trabecular Bone with Golay Coded Ultrasound, 2003 IEEE Ultrasonic Symposium, vol 1, pp. 462-464, 2004
 16. Trots I., Nowicki A., Litniewski J., Choosing an ultrasonic sensor for ultrasonography. Sensors & Transducers Magazine, vol.36, 10, pp.8-15, 2003
 17. Nowicki A, Litniewski J, Secomski W, Lewin PA, Trots I, Estimation of ultrasonic attenuation in a bone using coded excitation, Ultrasonics, 41, 8, pp.615-621, 2003
 18. J.Litniewski, J.Wójcik, L.Filipczyński, Determination of nonlinearities produced by strong focused beams, DEGA ‘02, Quantitative Ultrasound in Medicine, Bochum, CD-edition, 2002
 19. J. Wójcik, J.Litniewski, L.Filipczyński, T. Kujawska, Nonlinear Effects and Possible Temperature Increases In Ultrasonic Microscopy, Archives of Acoustics, 27, 3, 191-201, 2002
 20. Litniewski J, Nowicki A, Sawicki A, Bones characterisation with ultrasound, Engineering Transactions, 49, 2-3,165-177, 2001
 21. Litniewski J., An Acoustic Microscope for Microflaw Inspection and Subsurface Imaging, Archives of Acoustics, 26, 1, 25-36, 2001
 22. Litniewski J., Nowicki A., Sawicki A., Detection of bone disease with ultrasound – comparison with bone densitometry, Ultrasonics 38, 693-697,2000
 23. S.Janowski, D.Kocańda, St. Kocańda, M.Lech-Grega, J.Litniewski, L.Åšnieżek, Doświadczalna analiza naprężeń własnych w laserowo umocnionych elementach ze stali konstrukcyjnych, Biuletyn WAT, 7(539), 5-24, 1997
 24. J .Litniewski, A.Sawicki, Parametric imaging of a trabecular bone by scanning acoustic microscope, International Symposium on Hydroacoustics and Ultrasonics-EAA Symposium, Gdańsk, pp.199-204, 1997
 25. A.Nowicki, J .Litniewski, J .Liwski, W .Secomski,P .Karłowicz, M.Lewandowski, Superficial tissue microsonography, Acoustical Irnaging, Plenum Press, vol.22,1996
 26. Z.Nowecki, W.Ruka, Nowicki,.A.Pęęczak, J.Litniewski, J.Liwski,M.Lewandowsk,i, E.Brajta, R,DardzińskI, W.Dziewirski, T.Derwinis, Przedoperacyjne badanie grubości skóry USG o częstotliwości 32 MHz, Nowotwory, 3, 1995
 27. J.Bereiter-Hahn, S.Yastas, J.Litniewski, Mechanical basis of cell rnorphogenesis and volume control, part of Mechanics of Swelling, Applied Mechanics Reviews, vol 48, no10, 674-680, 1995
 28. J .Litniewski, Subsurface imaging of samples by SAM, Archives of Acoustics, 19, 4, 487-493, 1994
 29. J. Litniewski, ,J.Bereiter-Hahn, Acoustic velocity determination in cytoplasm by V(z) shift, Acoustical Imaging, Plenum Press, N.York, vo119, 1992
 30. H.Luers, J.Bereiter-Hahn, J.Litniewski, SAM investigations: the structural basis of cell surface stiffness of cultured cells, Acoustical Imaging, Plenum Press, N.York, vol 19,1992
 31. H.Luers, J.Bereiter-Hahn, K.Hillman, J.Litniewski, The shape of cultured cells: mechanical forces exerted by cytoskeletal elements, Cell Biophysics, The Humana Press Inc., 279- 293, 1992
 32. J.Litniewski, J.Bereiter-Hahn, Measurements of cells in culture by scanning acoustic microscope, Journal of Microscopy, 158,95-107, 1990.
 33. Litniewski J., On the possibility of the visualisation of the velocity distribution in biological samples using SAM, IEEE Trans. Ultrasonic. Ferroelectr. Frequency Contr., UFFC-36, 1,134-135,1989
 34. Bereiter-Hahn J., Litniewski J., Hillman K., Kraphol A., Zylberberg L., What can scanning acoustic microscopy tell about animall cells and tissue? Acoustical Imaging, 1989, 12, Plenum Press, New York, 27-38
 35. Bereiter-Hahn J., Litniewski J., Buhles N., What can we learn from acoustic microscopy in cell biology, European Journal of Cell Biology, 1988, 46, supp. 22, 9-10
 36. Litniewski., An acoustic microprobe, Archives of Acoustics, 13, 1-2, 45-53, 1988
 37. Litniewski., An acoustic microscope in measurements of mechanical properties of surface layers – V(Z), Archives of Acoustics, 11,3,299-312, 1986
 38. Litniewski J.,The effect of the modulation transfer function on the image in an acoustic microscope, Archives of Acoustics, 8,1, 1983, 31-40


Udział w projektach badawczych

Jako kierownik:

 • Ultradźwiękowy Mikroskop Pomiarowy, 1991-1993
 • Mikroskop akustyczny do mikrodefektoskopii i obrazowania podpowierzchniowego, 1995 – 1997
 • System do wyznaczania "in vivo" ultradźwiękowego indeksu osteoporozy, 1996 – 1999
 • Sonograficzny system do diagnozy osteoporozy poprzez parametryczne obrazowanie kości piętowej, 2000 - 2003
 • Trójwymiarowa mikroskopia ultradźwiękowa - nowe narzędzie do mikrodefektoskopii i badań warstwy wierzchniej, 2003 - 2005
 • Rozproszony sygnał ultradźwiękowy jako źródło informacji o strukturze kości gąbczastej, 2006-2009


Jako główny wykonawca w projektach krajowych:

 • Ultradźwiękowy system mikrosonografi tkanek, KBN,1991-1994
 • Ultrasonografia wielkiej częstotliwości do obrazowania małych narządów biologicznych, KBN, 1996 – 1999
 • Uruchomienie produkcji małoseryjnej mikrosonografu 30-40 MHz, KBN, 1999-2001
 • Zastosowanie sygnałów złożonych z modulacją częstotliwości i binarną modulacją fazy w badaniach ultrasonograficznych kości w procesie osteoporozy, KBN, 2002-2004
 • Mikroultrasonografia kodowana wysokiej częstotliwości - zwiększanie głębokości obrazowania bez utraty rozdzielczości, KBN, 2005-2008


i projektach międzynarodowych:

 • Scanning Acoustic Microscope at 30 MHz, w ramach Tempus-Tales 500/051/803, 1997-1998
 • The influence of remote mechanical stimulus on viscoelastic properties of biological membranes, w ramach, Poland Mutual project funded by National Research Council- NRC, USA, Drexel University, Philadelphia and IPPT, Warsaw, 2002-2005
 • The influence of remote mechanical stimulus on viscoelastic properties of biological membranes - Interaction of ultrasound with cholesterol nanodomains in lipid membranes w ramach, Poland Mutual project funded by National Research Council- NRC, USA, Drexel University, Philadelphia and IPPT, Warsaw, 2007-2009
 • Miniaturized Ultrasonic, Engineered - Structure and LTCC-Based Devices for Acoustics, Fluids, Optics and Robotic, w ramach Europejskiego Centrum - MINUET – Miniaturized Ultrasonic Devices for Environmental Monitoring, Telecom, Medical, Industrial and Multimedia Application, Contract No. MP2-CT-2004-505657 – 2004 – 2007
 • Centrum Doskonałości ABIOMEDOraz udział w pracach konsorcjum ROTMED w badaniach FORESIGHT nt. „System monitorowania i scenariusze rozwoju technologii biomedycznej w Polsce” jako członek panelu - BIOPOMIARY