Projects

Ilościowa analiza ultradźwięków rozproszonych w tkance. Zastosowanie do oceny odpowiedzi guza na chemioterapię u pacjentów z rakiem piersi.

Quantitative analysis of ultrasound scattered in the tissue. Application in assessing tumor response to chemotherapy in patients with breast cancer.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Litniewski

Nr projektu: 2019/35/B/ST7/03792

Podmiot: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Data rozpoczęcia: 2020-07-14

Data zakończenia: 2024-07-13

Read more: Ilościowa analiza ultradźwięków rozproszonych w tkance. Zastosowanie do oceny odpowiedzi guza na...

Nowe parametry ultradźwiękowe tkanki nowotworowej piersi wspomagające nieinwazyjną diagnostykę medyczną

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Litniewski

Nr projektu: 2016/23B/ST8/03391

Okres realizacji: 2017-2019

Zautomatyzowane dźwiękowe leczenie nowotworów

Kierownik projektu: dr hab. Tamara Kujawska

Nr projektu: 2016/21/B/ST8/02445

Okres realizacji: 2017 - 2020

Zastosowanie algorytmu syntetycznej apertury w rekonstrukcji prędkości propagacji fali ultradźwiękowej w tkance miękkiej

Kierownik projektu: dr inż. Piotr Karwat

Nr projektu: 2016/21/N/ST7/03029

Okres realizacji: 2017 - 2019