PhD projects proposals

Modelowanie propagacji fal mechanicznych w strukturach tkankowych zmienionych nowotworowo

Słowa kluczowe: symulacje komputerowe, modelowanie matematyczne, propagacja fal mechanicznych.

Markery ultradźwiękowe do monitorowania skuteczności terapii nowotworowej

Słowa kluczowe: ultrasonografia ilościowa, obrazowanie parametryczne, tekstura, macierz GLCM, analiza dyskryminacyjna, SVM, krzywe ROC

Analiza wpływu zmian nowotworowych ośrodka na rozkład ech ultradźwiękowych

Słowa kluczowe: ultrasonografia ilościowa, obrazowanie parametryczne, analiza rozkładów zmiennych losowych.

Zastosowanie ultrasonografii ilościowej do klasyfikacji zmian nowotworowych piersi

Słowa kluczowe: ultrasonografia ilościowa, obrazowanie parametryczne, tekstura, macierz GLCM, analiza dyskryminacyjna, SVM, krzywe ROC