Analiza wpływu zmian nowotworowych ośrodka na rozkład ech ultradźwiękowych


Zaproszenie na Studia Doktoranckie w IPPT PAN

Zakład Ultradźwięków i Centrum Badań Biomedycznych

www.zu.ippt.pan.plTemat: Analiza wpływu zmian nowotworowych ośrodka na rozkład ech ultradźwiękowych  

Słowa kluczowe: ultrasonografia ilościowa, obrazowanie parametryczne, analiza rozkładów zmiennych losowych

Opis tematyki badawczej w zakresie proponowanej rozprawy:

Badania dotyczą analizy rzeczywistych sygnałów ultradźwiękowych pochodzących z obrazowania struktur nowotworowych np. podczas terapii neoadiuwantowej, czyli ogólnoustrojowego leczenia nowotworów poprzedzającego zasadnicze leczenie, zwykle chirurgiczne. Mogą wspomóc rozwój metod prowadzących do zwiększenia przeżywalności pacjentów i uproszczenia metod testowania nowych leków/technik terapii nowotworowej. Celem badań będzie opracowanie nowych metod analizy sygnałów i obrazów ultradźwiękowych z monitorowania terapii nowotworowej pod kątem rozróżniania zmian łagodnych i złośliwych oraz skuteczności leczenia. Zagadnienie polegać będzie na opracowaniu efektywnych ultradźwiękowych markerów struktur nowotworowych o charakterze łagodnym i złośliwym a także markerów apoptozy komórek nowotworowych. Opierać się będzie na analizie niewielkich zmian w rozkładach zmiennych losowych pochodzących z charakterystyk amplitudowych bądź widmowych sygnałów ultradźwiękowych. Badania wspomagane będą projektem NCN.

W ramach doktoratu planuje się realizację tematów badawczych:

- opracowanie nowych markerów zmian nowotworowych w oparciu niewielkie zmiany w rozkładach amplitudowych i widmowych charakterystyk sygnałów ech ultradźwiękowych pozwalających na różnicowanie złośliwości, typów tkanki nowotworowej czy jakości terapii,

- opracowanie metod wizualizacji parametrycznej pozwalającej na wyodrębnienie istotnych charakterystyk sygnału ultradźwiękowego związanych ze zmianami nowotworowymi.

Warunki rekrutacji na Studia Doktoranckie, wysokość stypendium, dodatkowe możliwości oraz inne informacje o studiach umieszczone są na stronie: www.ippt.pan.pl

Kontakt: Norbert Żołek, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , telefon: +48 22 8261281 w. 335.