Modelowanie propagacji fal mechanicznych w strukturach tkankowych zmienionych nowotworowo


Zaproszenie na Studia Doktoranckie w IPPT PAN


Zakład Ultradźwięków i Centrum Badań Biomedycznych

http://www.zu.ippt.pan.pl/Temat: Modelowanie propagacji fal mechanicznych w strukturach tkankowych zmienionych nowotworowo.

Słowa kluczowe: symulacje komputerowe, modelowanie matematyczne, propagacja fal mechanicznych.

Opis tematyki badawczej w zakresie proponowanej rozprawy:

Zrozumienie pełnego charakteru oddziaływań fal mechanicznych z tkankami zarówno zdrowymi jak i zmienionymi nowotworowo może wspomóc rozwój automatycznej detekcji i diagnostyki nieprawidłowości organów. Celem badań będzie zbudowanie i optymalizacja modeli komputerowych tkanek na podstawie, znajdującej się w zasobach Zakładu Ultradźwięków, bazy danych obrazów histopatologicznych i odpowiadających im rzeczywistych obrazów USG. Zagadnienie polegać będzie na ocenie wpływu właściwości fizycznych modelowanych struktur na echa ultradźwiękowe na podstawie symulacji z wykorzystaniem pakietów typu Field II, k-wave, USim itp. oraz optymalizacji geometrii i charakterystyk nadawczo-odbiorczych w celu jak najdokładniejszego wyekstrahowania potencjalnych różnic. Badania wspomagane mogą być projektami NCN.

W ramach doktoratu planuje się realizację tematów badawczych:

- poszukiwanie parametryzacji i charakteryzacji fizycznych właściwości zmian nowotworowych (ich właściwości fizycznych: zmiany rozkładów prędkości rozchodzenia się dźwięku, gęstości ośrodka, absorpcji itp.
- budowę numerycznych modeli struktur tkankowych charakterystycznych dla zmian nowotworowych
- optymalizacja charakterystyk nadawczo-odbiorczych wizualizacji ultradźwiękowej.


Warunki rekrutacji na Studia Doktoranckie, wysokość stypendium, dodatkowe możliwości oraz inne informacje o studiach umieszczone są na stronie: www.ippt.pan.pl

Kontakt: Norbert Żołek, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , telefon: +48 22 8261281 w. 335.